AnsprechpartnerInnen

Bachelor-Studiengänge:

Sozialpädagogik und Allgemeine Erziehungswissenschaft (SPAEW)

Sonja Großmann: Raum GFG 02-420, Tel.: (+49)6131/39-23010
E-Mail: gromans@uni-mainz.de

Lebenslanges Lernen

Stephanie Borgmann: Raum GFG 02-218, Tel.: (+49)6131/39-29340
E-Mail: borgmann@uni-mainz.de

Medienbildung

Dr. Petra Bauer: Raum GFG 02-317, Tel.: (+49)6131/39-27148
E-Mail: bauerp@uni-mainz.de

Sonderpädagogik

Dr. Sabine Hecklau-Seibert: Raum GFG 02-409, Tel.: (+49)6131/39-29316
E-Mail: hecklaus@uni-mainz.de

Master-Studiengänge:

Sozialpädagogik mit dem Schwerpunkt Internationalität/Transnationalität

Désirée Bender: Raum GFG 02-420, Tel.: (+49)6131/39-26816
E-Mail: bender@uni-mainz.de

Pädagogik des Kindes- und Jugendalters

Sascha Benedetti: Raum GFG 02-441, Tel.: (+49)6131/39-29317
E-Mail: benedett@uni-mainz.de

Lebenslanges Lernen 

Jun.-Prof. Dr. Sebastian Lerch: Raum GFG 02-212, Tel.: (+49)6131/39-26619
E-Mail: selerch@uni-mainz.de

Medienbildung

Dr. Petra Bauer: Raum GFG 02-317, Tel.: (+49)6131/39-27148
E-Mail: bauerp@uni-mainz.de

Sonderpädagogik

Karolina Goschiniak: Raum GFG 02-409, Tel.: (+49)6131/39-24636
E-Mail: kagoschi@uni-mainz.de